Projekty staveb na míru

Od studie až po realizační dokumentaci, včetně zajištění povolení, dotací a dozorů staveb

„Voda může existovat bez člověka, člověk bez čisté vody však ne.“

Vítáme vás na stránkách firmy RECPROJEKT s.r.o., projekční a inženýrské kanceláře. Za více než 15 let svého profesního působení jsme navrhli přes 500 důležitých vodohospodářských staveb (např. vodovody, úpravny vod, kanalizace, čistírny odpadních vod, rybníky, protipovodňová opatření, revitalizace vodních toků a mnohé další).

Výběr z našich nejzajímavějších referencí

Rostoklaty

čistírna odpadních vod

Temný Důl

intenzifikace úpravny vod pro město Trutnov

Rataje

revitalizace povodí Ratajského potoka

Svratouch

obnova retenčního potenciálu rybníku Chochol

RECPROJEKT  s.r.o.

Fáblovka 404, 533 52 Pardubice II

Tel.: +420 776 709 092 / info@recprojekt.cz

www.recprojekt.cz

2017 © RECPROJEKT s.r.o. All rights reserved

Projekty staveb na míru

Od studie až po realizační dokumentaci,
včetně zajištění povolení, dotací a dozorů staveb

Projekty staveb na míru

Od studie až po realizační dokumentaci,
včetně zajištění povolení, dotací
a dozorů staveb

Projekty staveb na míru

Od studie až po realizační dokumentaci, včetně zajištění povolení, dotací a dozorů staveb

Projekty staveb na míru

Od studie až po realizační dokumentaci, včetně zajištění povolení, dotací a dozorů staveb